Chuyên nghiệp

459k VNĐ/THÁNG

?

MẪU THIẾT KẾ TRỊ GIÁ 1299K

?

TÊN MIỀN .COM TRỊ GIÁ 330K/Năm

?

Tài Nguyên

 • 10 GB dung lượng

  ?

 • Không giới hạn băng thông

  ?

 • Không giới hạn tên miền chính

  ?

 • Tích hợp SSL

  ?

 • 2000 sản phẩm tối đa

  ?

 • Tốc độ hiển thị website dưới 3 giây

  ?​

Hỗ Trợ

 • Miễn phí trang đang xây dựng
 • Nhập thông tin cơ bản
 • 80 đơn vị nhập liệu lần đầu

  ?

 • 5 banner thiết kế lần đầu

  ?

 • Hỗ trợ đổi màu chủ đạo miễn phí

  ?

 • Hỗ trợ đổi mẫu giao diện miễn phí

  ?

 • Tối ưu hình ảnh trên website
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn 

  ?

 • Hỗ trợ qua Email + Hotline

  ?​

 • Hỗ trợ trực tiếp từ xa qua máy tính

  ?

 • 3 lần hỗ trợ trực tiếp tại văn phòng HCQ

  ?

 • Ẩn logo HCQ

  ?

 • Tổng đài hỗ trợ 24/7

  ?​

Quản Trị Sản Phẩm/Bài viết

 • CMS quản trị sản phẩm/Bài viết

  ?

 • Xem trước sản phẩm/Bài viết

  ?

 • Lưu nháp sản phẩm/Bài viết

  ?

 • Khôi phục sản phẩm/bài viết đã xóa

  ?

 • Thuộc tính cho sản phẩm

  ?

Thanh Toán(dành cho web thương mại)

 • Hỗ trợ cài cổng thanh toán online

  ?

 • Hỗ trợ cài cổng giao nhận online

  ?

 • Công cụ quản lý đơn hàng

  ?

 • Công cụ quản lý khách hàng

  ?

SEO

 • URL Thân thiện

  ?

 • Thẻ meta chung cho website

  ?

 • Thẻ meta cho từng sản phẩm/Bài viết

  ?

 • Thẻ tag cho từng sản phẩm/Bài viết

  ?

Quản Trị Giao Diện

 • Các chức năng cơ bản

  ?

 • Hiển thị tốt trên tất cả thiết bị

  ?

Quản Trị Tài Khoản

 • Quản lý nhiều tài khoản quản trị

  ?

Khởi nghiệp

299k VNĐ/THÁNG

?

MẪU THIẾT KẾ TRỊ GIÁ 1299K

?

TÊN MIỀN .COM TRỊ GIÁ 330K/Năm

?

Tài Nguyên

 • 4 GB dung lượng

  ?

 • Không giới hạn băng thông

  ?

 • 3 tên miền chính

  ?

 • Tích hợp SSL

  ?

 • 1000 sản phẩm tối đa

  ?

 • Tốc độ hiển thị website dưới 3 giây

  ?​

Hỗ Trợ

 • Miễn phí trang đang xây dựng
 • Nhập thông tin cơ bản
 • 40 đơn vị nhập liệu lần đầu

  ?

 • 3 banner thiết kế lần đầu

  ?

 • Hỗ trợ đổi màu chủ đạo miễn phí

  ?

 • Hỗ trợ đổi mẫu giao diện miễn phí

  ?

 • Tối ưu hình ảnh trên website
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn 

  ?

 • Hỗ trợ qua Email + Hotline

  ?​

 • Hỗ trợ trực tiếp từ xa qua máy tính

  ?

 • 3 lần hỗ trợ trực tiếp tại văn phòng HCQ

  ?

 • Ẩn logo HCQ

  ?

 • Tổng đài hỗ trợ 24/7

  ?​

Quản Trị Sản Phẩm/Bài viết

 • CMS quản trị sản phẩm/Bài viết

  ?

 • Xem trước sản phẩm/Bài viết

  ?

 • Lưu nháp sản phẩm/Bài viết

  ?

 • Khôi phục sản phẩm/bài viết đã xóa

  ?

 • Thuộc tính cho sản phẩm

  ?

Thanh Toán(dành cho web thương mại)

 • Hỗ trợ cài cổng thanh toán online

  ?

 • Hỗ trợ cài cổng giao nhận online

  ?

 • Công cụ quản lý đơn hàng

  ?

 • Công cụ quản lý khách hàng

  ?

SEO

 • URL Thân thiện

  ?

 • Thẻ meta chung cho website

  ?

 • Thẻ meta cho từng sản phẩm/Bài viết

  ?

 • Thẻ tag cho từng sản phẩm/Bài viết

  ?

Quản Trị Giao Diện

 • Các chức năng cơ bản

  ?

 • Hiển thị tốt trên tất cả thiết bị

  ?

Quản Trị Tài Khoản

 • Quản lý nhiều tài khoản quản trị

  ?